Brandweervereniging Geertruidenberg

Op 24 februari negentien honderd vierentachtig is de brandweervereniging Geertruidenberg opgericht, en zijn bij notaris Claessen te Geertruidenberg
de officiële statuten vast gelegd. De toenmalige bestuursleden Han Hendrikx, Toon Gloudemans en Ad Verschuren waren hierbij namens de vereniging aanwezig.
Deze drie heren vormden jaren lang samen met Ron van Dongen en Piet Segers het bestuur van de oude brandweervereniging Geertruidenberg.

De brandweervereniging organiseerde de jaarlijkse activiteiten voor  de +/- 25 leden en hun gezinnen waaronder de carnavalsavond, familiedag, feestavond, sinterklaasmiddag, laatste oefenavond en niet te vergeten de nieuwjaarsreceptie. Dit gelijke beeld zag men ook bij de vereniging van Raamsdonksveer.
Deze vereniging had +/- 30 leden maar echter geen officiële statuten, zij organiseerde wel dezelfde activiteiten.

Na de gemeentelijke herindeling van 1997 hebben de beide besturen de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of men tot één brandweervereniging kon komen.
Hier zijn echter wel een aantal bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen aan vooraf gegaan, maar op 28 februari 1999  was de nieuwe brandweervereniging Geertruidenberg een feit. Men heeft besloten om onder de naam van de oude Brandweervereniging Geertruidenberg verder te gaan met de officiële statuten en daarom bestond men op
24 februari 2004 twintig jaar.

De vereniging telt nu een kleine 60 tal leden die allen nauw betrokken zijn bij de activiteiten die de brandweervereniging organiseert.

Het Bestuur:

Het huidige bestuur bestaat sinds 2022 uit een Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris, penningmeester en een Lid

Correspondentieadres:

Brandweervereniging Geertruidenberg
Informatie volgt zo spoedig mogelijk