Hoe vaak staat u stil bij het werk van de brandweer?
Natuurlijk ziet u de brandweerauto´s wel eens met loeiende sirenes en blauwe zwaailichten in razende vaart aan u voorbij gaan,
op weg naar een brand of een ander spoedeisend ongeval.
Binnen circa 8 minuten is de brandweer van Geertruidenberg ter plaatse in een van de drie kernen voor de benodigde inzet.
Het blussen van brand is maar een klein onderdeel van het brandweervak. De brandweer wordt namelijk ook te hulp geroepen bij allerlei ongevallen,
of wanneer er dieren in nood zijn. Ze bevrijdt mensen uit liften die buiten werking geraakt zijn, of mensen die bekneld zijn geraakt bij een ongeval.
Wat de laatste jaren steeds belangrijker wordt, is de regionale samenwerking bij grootschaligere ongevallen en rampen.

Natuurlijk blussen brandweermannen en vrouwen branden, maar daarnaast zijn het professioneel opgeleide vakmensen, die bij alle vormen van hulpverlening
hun mannetje of vrouwtje staan.

 

Organisatie

Net als in  elke gemeente in Nederland heeft de burgemeester het opperbevel bij brand maar hij/zij delegeert deze taak aan de clustercommandant.
Brandweer Geertruidenberg staat onder leiding van 2 postcommandanten:

Post Geertruidenberg: Erik van Bijsterveld, erik.van.bijsterveld@brandweermwb.nl

Post Raamsdonksveer: Arjan Vissers, arjan.vissers@brandweermwb.nl 

Verzorgingsgebied 

Bij de monding van de rivier de Donge liggen, Geertruidenberg oudste (vesting) stad 
van het vroegere graafschap Holland, en Raamsdonksveer met een uitgebreid voorzieningenniveau, fraaie woonwijken en het imposante bedrijvencentrum Dombosch.  Iets ten zuidoosten van deze kern ligt het landelijke Raamsdonk met zijn karakteristieke eeuwenoude boerderijen.
Deze drie kernen vormen sinds 01 januari 1997 de nieuwe gemeente Geertruidenberg, een gemeente van ongeveer 21.000 inwoners en met een oppervlakte van 2971 h.a. Geertruidenberg ligt aan een knooppunt van water (Donge, Bergsch Maas en Amer) en snelwegen ( A27 en A59 ) en nabij het uitgestrekte natuurgebied de Biesbosch. Elk van de drie kernen heeft zijn eigen karakter. Raamsdonk is een kleine leefgemeenschap met een duidelijke agrarische inslag.
Raamsdonksveer kan men aan duiden als een dorp 
met een regionale functie.
Het heeft een zeker voorzieningenniveau op 
het gebied van werkgelegenheid, ouderenzorg, onderwijs, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijk werk en een  groot winkelbestand.
Geertruidenberg is een stadje met een grote cultuurhistorische waarde met een aanmerkelijke werkgelegenheid in de industrie en de gezondheidszorg.

Brandweer Geertruidenberg beschikt over twee kazernes.
De post Raamsdonksveer is gevestigd aan de Julianalaan 103 A te Raamsdonksveer, deze heeft de beschikking over een tankautospuit (5233), een hulpverlenings voertuig (5271) en een Volkswagen bus.

De post Geertruidenberg is gevestigd aan de Rivierkade 9b te Geertruidenberg, deze heeft de beschikking over een tankautospuit (5231), een
Volkswagen Crafter en een motorspuit aanhanger (MSA).

Samenwerkingsverband 

De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2010 overgegaan naar de Veiligheidsregio  Midden en WestBrabant.
Binnen deze veiligheidsregio is de brandweer onderverdeeld in 5 Clusters.

Brandweer Geertruidenberg valt onder Cluster Noord.
Binnen Cluster Noord zijn er 17 posten onderverdeeld in de gemeenten Oosterhout 3 posten, Drimmelen 3 posten, Geertruidenberg 2 posten
en gemeente Altena 9 posten.
Elke post wordt aangestuurd door een teamleider.