Gepassioneerd brandje blussen no-rightclick

Op maandag 21 januari jl. tijdens de openbare fractievergadering van Partij Samenwerking werd door brandweercommandant Noud Bruininx, tezamen met ondercommandant John Stassar een presentatie verzorgd over alle facetten van het brand- weerleven in Geertruidenberg. De heer Bruininx liet met behulp van een heldere presentatie zien dat in Geertruidenberg met 42 vrijwilligers en 3 beroepsmensende brandveiligheid en brand weerzorg gewaarborgd wordt.

Het is echter niet meer een zaak van Geertruidenberg alleen. Met het pro- ject 3 x rood is een sterke samenwerking met Oosterhout en Drimmelen tot stand gekomen waarmee kosten bespaard kunnen worden op de onderdelen van de brandweerzorg. Maar in een groter verband, in midden- en west- Brabant met totaal 26 gemeenten wordt onder ander ten aanzien vande meldkamer ook samen gewerkt. De heer Bruininx toonde aan dat de eisen ten aanzien van het brandweerman steeds worden aangescherpt en zwaarder worden en dat de werkzaamheden van een vrijwilliger absoluut gelijk zijn aan die van een beroepskracht. Wij moeten trots en zuining zijn op deze vrijwilligers die in feite hun leven moeten wagen om de veiligheid van onze inwoners te beschermen. Er wordt flink aan de weg getimmerd door het gehele korps maar in Geer-truidenberg kan niet over een optimaal voorzieningenniveau beschikt worden. Er wordt met name één centrale huisvesting voor brandweer lieden en het materiaal gemist. Het gemeentebestuur is al jaren op zoek naar een geschikte centrale huisvesting maar tot op heden is die nog niet gevonden. En juist de mensen die voor onze veiligheid hun inzet leveren verdienen een goede huisvesting. Wij zullen het college vragen om daar spoed achter te zetten zodat ook het brandweerkorps in onze gemeente in een goede accommodatie komt te zitten.
Het samenwerken met de twee omliggende gemeenten, maar ook met de andere 25 gemeenten in Midden- en West-Brabant betekent niet dat wij geen zeggenschap meer hebben over ons eigen krops. Inte gendeel iedere gemeente blijft bevoegd het materiaal, de wagen en de huisvesting zelf te regelen. Dus daar hoeft de nieuwe huisvesting niet van af te hangen. Naar ons idee kunnen wij los van Oosterhout en Drimmelen zelf een juiste locatie vinden die voor alle drie de kernen binnen de 8 minutengrens goed bereikbaar is.Langs de West Tangent moet in onze optiek dan ook zeker een mooie locatie gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de presentatie kan je alleen maar meer trots zijn op de mensen die het brandweerman zijn tot hobby hebben verheven. Maar zo een hobby vraagt wel iets meer dan alleen er maar te zijn. Goede en deskundige opleiding, koelbloedig handelen, 24 uur per dag beschikbaar staan, dat zijn zomaar kwaliteiten die van een vrijwillige brandweerman verlangd worden. Voor Partij Samenwerking was het een heldere presentatie die ons maar weer eens toonde dat zonder vrijwiligers onze maatschappij toch eigenlijk niets waard is. Diepe en dankbare waardering voor al die brandweermannen die altijd paraat staan om voor ons dag en nacht hun vrije tijd op te offeren om ons te beschermen


Namens Partij Samenwerking
Ery Kooi en Wim Quirijnen

Bron: de langstraat