Brandweer Geertruidenberg | Disclaimer 

Disclaimer Brandweer Geertruidenberg

Hoewel bij de samenstelling betreffende de inhoud van de website van de brandweer
Geertruidenberg de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de
mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is of na verloop van tijd verouderd
of niet meer correct is. De Brandweer Geertruidenberg is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen
aan de site geen rechten worden ontleend. De Brandweer Geertruidenberg aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en / of gedateerde
informatie.
 

Foto's op de pagina's

Op alle foto's berust het copyright © Brandweer Geertruidenberg. Indien er foto's van
derden op deze site zijn geplaatst dan is dit erbij vermeld. Wanneer men een foto wil
overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de
webmaster of de persoon of instantie die vermeld staat bij de foto. Wij stellen het niet
op prijs dat de foto's zonder toestemming van de rechtmatig eigenaar worden
gebruikt op welke wijze dan ook, zonder vooraf overleg met de persoon of instantie.
Als wij constateren dat de foto's van de brandweer Geertruidenberg onrechtmatig
worden gebruik dan zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen van 100,00 euro
per foto. Voor leden van de brandweer Geertruidenberg en de
Gemeente Geertruidenberg zijn deze foto's ten alle tijden beschikbaar, ook voor
eventueel politie onderzoek. Aan betrokkenen van een brand of een ongeval kunnen,
op aanvraag, foto's beschikbaar worden gesteld. Er is getracht de privacy van
slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen.
Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens
contact op met de webmaster

 
Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten
met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij de brandweer
Geertruidenberg. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de
site te wijzigen, te kopiŽren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren,
te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken
voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van
informatie over de brandweer Geertruidenberg.
 

Internetsites die zijn gelinkt

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of
verwezen, niet door de brandweer Geertruidenberg wordt onderzocht of geanalyseerd.
Brandweer Geertuidenberg draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
internetsites, die gelinkt zijn aan deze site. Het verkrijgen van toegang tot, en het
gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt dan ook geheel
op eigen risico plaats. Brandweer Geertruidenberg aanvaardt dienaangaande geen
enkele verplichting of aansprakelijkheid. Brandweer Geertruidenberg behoudt het recht
om elke link te verwijderen als de webmaster dit nodig acht.
 


Copyright @ Brandweer Geertruidenberg 2004 - 2018