Brandweer Geertruidenberg | Algemeen  


Inleiding

hoe vaak staat u stil bij het werk van de brandweer? 
Natuurlijk ziet u de brandweerauto´s wel eens met loeiende sirenes en
blauwe zwaailichten in razende vaart aan u voorbij gaan,
op weg naar een brand of een ander spoedeisend ongeval. 
Binnen maximaal 10 minuten ( meestal puls / minus 6 min ) is de brandweer
van Geertruidenberg ter plaatse in een van de drie kernen voor
de benodigde inzet.


Het blussen van brand is maar een klein onderdeel van het brandweervak.
De brandweer wordt namelijk ook te hulp geroepen bij allerlei ongevallen,
of wanneer er dieren in nood zijn.
Ze bevrijdt mensen uit liften die buiten werking geraakt zijn,
of mensen die bekneld zijn geraakt bij een ongeval.
Wat de laatste jaren steeds belangrijker wordt, is de regionale samenwerking 
bij grootschaligere ongevallen en rampen.

Natuurlijk blussen brandweermannen en vrouwen branden,
maar daarnaast zijn het hoogwaardig technisch opgeleide vakmensen,
die bij alle vormen van hulpverlening hun mannetje of vrouwtje staan.


Organisatie

Net als in elke gemeente in Nederland heeft de burgemeester
( Willemijn van Hees ) het opperbevel bij brand maar hij / zij delegeert deze
taak aan de commandant en de ondercommandant van zijn of haar korps.
Sinds 01 Juni 2012 staat het korps onder leiding van Joost Pot.
commandant van het Cluster Noord
samen met de vrijwillige teamleider Erik van Bijsterveld sturen zij de
achtendertig enthousiaste vrijwillige brandweermannen en vrouwen aan.


Verzorgingsgebied

Bij de monding van de rivier de Donge liggen, Geertruidenberg oudste
( vesting ) stad van het vroegere graafschap Holland, en Raamsdonksveer
met een uitgebreid voorzieningenniveau, fraaie woonwijken en het
imposante bedrijvencentrum Dombosch.
Iets ten zuidoosten van deze kern ligt het landelijke Raamsdonk
  met zijn
karakteristieke eeuwenoude boerderijen.
Deze drie kernen vormen sinds 01 januari 1997 de nieuwe gemeente
Geertruidenberg, een gemeente van ongeveer 21.000 inwoners en met een
oppervlakte van 2971 h.a. Geertruidenberg ligt aan een knooppunt van water
( Donge, Bergsch Maas en Amer ) en snelwegen ( A27 en A59 ) en nabij het
uitgestrekte natuurgebied de Biesbosch.

 

Karakter

Elk van de drie kernen heeft zijn eigen karakter.
Raamsdonk is een kleine leefgemeenschap met een duidelijke
agrarische inslag. Raamsdonksveer kan men aan duiden als een dorp
met een regionale functie. Het heeft een zeker voorzieningenniveau op
het gebied van werkgelegenheid, ouderenzorg, onderwijs, sport en
recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijk werk en een groot winkelbestand.
Geertruidenberg is een stadje met een grote cultuurhistorische waarde met
een aanmerkelijke werkgelegenheid in de industrie en de gezondheidszorg.

Plattegrond kernen

Geertruidenberg          Raamsdonksveer          Raamsdonk

Kazernes

De brandweer Geertruidenberg beschikt over twee kazernes.
De post Raamsdonksveer is gevestigd aan de Julianalaan 103 A te
Raamsdonksveer, deze heeft de beschikking over een tankautospuit
3145 en een hulpverlenings voertuig ( 3177 ) en een Volkswagen bus
De post Geertruidenberg is gevestigd aan de Statenlaan 3 te
Geertruidenberg, deze heeft de beschikking over een tankautospuit ( 3039 )
en een Volkswagen Crafter


Postadres Brandweer Geertruidenberg

Brandweer Geertruidenberg
Vaartweg 02
Oosterhout
Tel. 088-2250550

Samenwerkingsverband 

De Gemeentelijke brandweer Geertruidenberg valt sinds 1 januari 2014
onder het cluster noord van de brandweer Midden en West Brabant.

Samen met de zes brandweren Geertruidenberg, Drimmelen,
Werkendam, Wijk en Aalburg Woudrichem en Oosterhout vormen
zij cluster Noord en staat de korpsen onder leiding van een commandant,
en werkt men op alle gebieden ( zoals oefening en preventie ) samen.

Laatst bijgewerkt op 14-02-2017 09:58

Copyright @ Brandweer Geertruidenberg 2004 - 2018